دانشگاه اشتاین بایس برلین

دانشگاه اشتاین بایس به عنوان موفق ترین مجری برگزاری دوره های مشاوره تجارت و مدیریت، خدمات گسترده ای را در زمینه مدیریت، بازاریابی، توزیع و توسعه، تکنیک ها و سیستم های افزایش پتانسیل تجاری شرکت ها ارائه می دهد. پژوهش، مطالعه و شناخت رقابت موجود در مسائل اقتصادی با تمرکز بر تجارت بازار محور، تکیه بر دانش تخصصی، انتقال تکنولوژی روز دنیا، تربیت متخصصین بازار روز تجارت و توسعه کسب و کار و … این دانشگاه را به یکی از کارآمدترین مراکز علمی _ تجاری جهان تبدیل کرده است. دانشگاه اشتاین بایس برلین(SHB) با همکاری آکادمی صادرات آلمان(E.A) به عنوان منابع تامین نیروی متخصص و آموزش مدیران صادراتی نقش چشمگیری در توسعه علم مدیریت صادرات و تاثیرگذاری در اقتصاد تجارت آلمان داشته اند.

دانشگاه اشتاین بایس