کتابخانه

آذر ۱۳۹۵

اثر مرکب

اثر مرکب

آیا دنبال کسب موفقیت هستید و می خواهید از آن چه که امروز هستید ، موفق تر شوید؟

حتی موفق تر از آن چه تا به حال تصور می کردید که امکان دارد؟

که این کتاب در این زمینه است به دست آوردن موفقیتی فراتر از تصور.

 

دیوانگان ثروت ساز

کتاب دیوانگان ثروت ساز پر است از روش ها و تکنیک های کاربردی و اثبات شده که می توانید برای پس انداز هزاران دلار و سال های پرکار و سخت از آن استفاده کنید.