کارگاه آموزشی مدیریت جلسات و شبکه سازی

کارگاه آموزشی مدیریت جلسات و شبکه سازی

کارگاه آموزشی مدیریت جلسات و شبکه سازی

کارگاه آموزشی مدیریت جلسات و شبکه سازی در کسب و کار  “effective meeting & networking” با تدریس   “Ivo Hasse”  رئیس بخش آموزش و عضو هیات رئیسه انجمن بازرگانان جوان آلمان و کارآفرین موفق آلمانی در تاریخ ۳ اسفندماه ۹۵ در اتاق بازرگانی ایران و آلمان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی موضوعاتی همچون: ارایه استراتژهایی برای مدیریت افراد حاضر در جلسه، استفاده صحیح از دستور جلسه، تغییر جلسات طولانی و کم بازده به دورهمی های کوتاه و موثر، چگونگی بهره گیری از فرصت های نهفته در ارتباطات، اعتماد سازی و شهرت برای شبکه سازی و … مطرح گردید.

 

اشتراک گذاری این نوشته