کارگاه آموزشی رهبران نوآور

رهبران نوآور

کارگاه آموزشی رهبران نوآور

کارگاه آموزشی “رهبران نوآور ” با تدریس Prof.Bertram Luhmuller ، استاد دانشگاه اشتاین بایس برلیس و رییس آکادمی صادرات آلمان در تاریخ ۷ و ۸  اسفندماه ۹۵ در دفتر آکادمی صادرات ایران برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی موضوعاتی همچون چگونگی ثروت آفرینی با ایده های اخلالگر، تبدیل دیجیتال سازی از بحران به فرصت برای کسب و کار، چگونگی برنامه ریزی و ورود به بازارهای بین المللی ، چگونگی پیروز شدن در رقابت سرسخت بازار امروز و … مطرح گردید.

اشتراک گذاری این نوشته