موسسه جهانی اشتاین بایس

نهاد توسعه تجارت اشتاین بایس در سال ۱۹۷۱ در اشتوتگارت آلمان توسط فردیناند اشتاین بایس تاسیس شده است. این نهاد با هدف فراهم نمودن زمینه انتقال مستقیم تکنولوژی و دانش تجارت و مدیریت در حوزه ی متفاوتی فعالیت دارد و با بیش از هزار مرکز در سراسر جهان و آموزش هزاران نیروی متخصص در دانشگاه اشتاین بایس برلین همکاری چند جانبه ای با دانشگاه های تراز اول آمریکا، اروپا و آسیا ایجاد کرده است.

موسسه جهانی اشتاین بایس