منافع حضور در دوره تربیت مدیر صادرات

 • یادگیری استراتژی های بازاریابی و تجارت بین المللی
 • آشنایی با شاخص های مدیریت مذاکره موفق در تجارت جهانی
 • آگاهی از مسئولیت های مرتبط با کالاهای صادراتی
 • بررسی حقوق و قراردادهای بین المللی
 • آموزش بین المللی با تدریس بزرگترین و موفق ترین اساتید حوزه مدیریت صادرات در اروپا
 • فرصت حضور و ارتباط با مدیران برجسته کمپانی های موفق صادرات در آلمان
 • مدیریت قراردادهای بین المللی و حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی
 • آشنایی با راهکارهای بهبود منابع انسانی
 • حضور مترجم همزمان در تمام دوره
 • بازدید از نقاط حساس و مهم در روند صادرات خارجی مثل گمرک جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات بانک توسعه صادرات و اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
 • آموزش مرتبط با نکات داخلی صادرات و روند های قانونی
 • بازدید از موفق ترین شرکت های صادراتی آلمان همراه با کارگاه تحلیلی دلایل موفقیت آنها
 • بازدید از پارک علم فناوری در برلین