طراحی و تنظیم قردادهای بین المللی

چهارمین دوره آکادمی صادرات ایران با عنوان”طراحی و تنظیم قراردادهای بین المللی” با تدریس دکتر بابک تابشیان، عضو کانون وکلای دادگستری آلمان اسفندماه ۹۵ در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد.

عواملی چون تورم ،نوسانات سریع در نرخ تبدیل ارز و افزایش قیمت یا کمیاب شدن ناگهانی کالا و مواد اولیه باعث ایجاد مشکلاتی در راه مذاکره وانعقاد قراردادهای بین المللی  می شوند. به عبارت دیگر، قراردادی که در ابتدا اهداف وانتظارات طرفین را برآورده می سازد ممکن است بعدها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی موجب کاهش ویا حتی از بین رفتن سود مورد انتظار یکی ازطرفین شود و لذا در این مواقع یک قرارداد موفق و حرفه ای می تواند ارزش خود را نشان دهد. با شرکت در این کارگاه نیمه خصوصی می توانید درباره کسب و کار خود تصمیمات درست بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۶۳۵۰۲۴۷-۰۲۱ و ۲۶۳۵۰۱۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید.