سومین دوره آکادمی صادرات ایران

سومین دوره آکادمی صادرات ایران

سومین دوره آکادمی صادرات ایران با عنوان ” اصول مذاکرات بین الملل” و “ارتباطات بین فرهنگی” از ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۵ در هتل اسپیناس پالاس تهران با تدریس خانم پروفسور روهنگ، رییس دانشکده مطالعات فرهنگی شرق اروپا و استاد دانشگاه اشتاین بایس برلین برگزار گردید.

اشتراک گذاری این نوشته