دومین دوره آکادمی صادرات ایران

دومین دوره آکادمی صادرات ایران

دومین کارگاه آموزشی تربیت مدیر صادراتی با عنوان “آموزش مدیریت تامین و تدارک جهانی” با تدریس آکادمی صادرات آلمان و مدرس دانشگاه اشتاین بایس برلین” Dr.Karsten   Thies”  در تاریخ های ۳-۵ آذر ماه ” ۲۳-۲۵ November” در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد.

 

اشتراک گذاری این نوشته