نوآوری و خلق مدل های جدید کسب و کار

نوآوری و خلق مدل های جدید کسب و کار


Project Description

نوآوری چیست؟
چرا نوآوری؟
اثر تحول دیجیتال چیست؟
استراتژی اقیانوس آبی چیست؟
نوآوری اخلال گر بازار شبکه ارزشی جدیدی را خلق کرده و نهایتا بازار و شبکه ارزشی موجود را دچار اخلال می کند.
ایده های نوآورانه ی شما باید بر اساس معیار های تکنولوژیک و اقتصادی ارزیابی شود اما باید به این نکته توجه شود که این معیارها نباید بیش از حد محدود کننده باشند.
بنگاه اقتصادی شما باید در انجام کارهایی بهتر از رقبای خود باشد و برتری در جایگاه و عملکرد نیازمند برتری در مهارت ها و منابع است.
آکادمی صادرات ایران با همکاری دانشگاه اشتاین بایس برلین و آکادمی آموزش صادرات آلمان ، با هدف بهبود جایگاه بنگاه های اقتصادی ایرانی در عرصه جهانی و آموزش مهارت های تجارت بین الملل اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با این مضمون نموده است.
کارگاه آموزشی ( نوآوری و خلق مدل های جدید کسب و کار) با حضور پروفسور برترام لوهمولر ، رئیس آکادمی آموزش صادرات آلمان در تاریخ ۱۳ _۱۴ مهر ماه ۱۳۹۶ طی دو روز برگزار خواهد شد.
از تمامی علاقه مندان عزیز دعوت می شود جهت ثبت نام و شرکت در این کارگاه آموزشی با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.
۹۸۲۱۸۸۵۶۱۴۳۶+
۹۸۲۱۸۸۵۷۵۳۹۶+