طراحی و تنظیم قراردادهای بین المللی

طراحی و تنظیم قراردادهای بین المللی


Project Description

امروزه آگاهی از اصول حقوقی قراردادها یکی از مهم ترین مهارت های عرصه تجارت محسوب می گردد.

در بیان اهمیت تنظیم قرارداد در روابط کاری و تجاری اشخاص همین بس که امروزه میلیون ها پرونده قضایی در نتیجه تنظیم غیر تخصصی قرارداد وجود دارد، منظور از قرارداد یک متن جامع و کامل است که با لحاظ روابط کاری و شغلی خاص طرفین و با اشراف به قوانین حاکم تنظیم می گردد.

تضمین امنیت حقوقی یکی از مهم ترین مزایای تنظیم قرارداد اصولی و صحیح است، با تنظیم تخصصی قرارداد شما می توانید از سودآوری آن اطمینان حاصل کنید و ریسک اقتصادی خود را به حداقل برسانید.

آکادمی صادرات ایران با همکاری دانشگاه اشتاین بایس برلین کارگاه آموزشی با عنوان” طراحی و تنظیم قراردادهای بین المللی” برگزار نمودند، در این کارگاه علاوه بر تدریس موارد فوق ، نکات حقوقی و باید ها و نباید های قراردادهای موفق بین المللی مطرح شد.

این کارگاه آموزشی با تدریس بابک تابشیان وکیل و مشاور حرفه ای تنظیم قراردادهای بین المللی ، عضو کانون وکلای آلمان و عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی آلمان در تاریخ ۱۱، ۱۲و ۱۳ اسفند ۹۵ برگزار شد.