رهبران نوآور

رهبران نوآور


Project Description

شرکت های خلاق، به نوآوری به شکل یک هدف نمی نگرند بلکه آن را وسیله ای برای دستیابی به اهداف راهبردی می دانند. نوآوری برای شرکت های دارای بصیرت، ابزاری اساسی در راستای دستیابی به اهداف راهبردی شان است.هنگامی که شرکت ها برای دستیابی به اهداف راهبردی ار نوآوری بهره می برند بدون شک پیشتاز در کسب و کارشان خواهند بود.

رهبری بازار مهم ترین چالش در محیط کسب و کار امروز است. رهبری بازار ، توانایی یک شرکت برای سلطه و شکل دادن به اکوسیستم کسب و کار است. اما ایده و رهبری بازار بسیار پیچیده تر از آنی است که در نگاه اول به نظر می رسد.

همکاری با کارمندان و مشتریان می تواند ایجاد ایده هایی اخلال گر را تقویت کند اما این امر چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ چگونه ایده ها توسعه داده می شوند و روش های اصلی نوآوری های اخلال گر چه هستند؟

در کارگاه آموزشی رهبران نوآور موارد فوق ، مطرح گردید و شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی بینش مخصوص و کاربردی برای ورود به بازار های جهانی را فراگرفتند.

این کارگاه با حضور “پروفسور لوهمولر” دانش آموخته ی دانشگاه کرنفیلد انگلستان و استاد دانشگاه اشتاین بایس برلین و رییس آکادمی صادرات آلمان در تاریخ ۷و۸ اسفند ماه ۹۵ برگزار شد.