بازاریابی صادراتی

بازاریابی صادراتی


Project Description

-بازاریابی فرآیندی است که بین توانایی های شرکت و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد میکند. به همین دلیل مدیران ما نیاز دارند که با این علم آشنا شده و در حرفه خود آن را به کار گیرند چرا که شکی نیست موفق ترین مدیران، همواره در حال آموزش و یادگیری هستند.
-آکادمی صادرات ایران با توجه به فعالیت های گسترده خود در زمینه مدیریت و صادرات، در دومین سال فعالیت های خود اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ” بازاریابی صادرات ” نموده است.

-اهداف این کارگاه :
+آشنایی با مفهوم بازاریابی و کاربرد آن در محیط بین المللی
+پرورش قابلیت نقد و بررسی هشیارانه در شرایط بین المللی
+ایجاد فضایی برای تجربه استفاده از مدل ها و چارچوب های اصلی برای پشتیبانی از تصمیم گیری های بازاریابی

محتوا:
+معرفی و تعریف بازاریابی
+بین المللی سازی و روند آن
+راهبرد های بازاریابی بین المللی
+راهبرد های ورود به بازار
+گزینش شرکای توزیع
+نرخ گذاری دقیق
این کارگاه آموزشی با همکاری دانشگاه اشتاین بایس برلین در تاریخ ۵و۶ مرداد ماه۱۳۹۶ برگزار خواهد.

مدرس :
پروفسور لوهمولر
+ دانش آموخته دانشگاه کرنفیلد انگلستان
+ دارای مرتبه پروفسوری برای مدیریت نوآوری در دانشگاه اشتاین بایس برلین
+ عضو واحد مدیریت مشاوران آلمان
+ عضو انجمن مهندسین VDI آلمان
+ عضو انجمن بازاریابی GIM
+عضو جامعه بین المللی اقتصادی و اجتماعی GIS
به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه معتبر از سوی دانشگاه اشتاین بایس برلین و آکادمی صادرات ایران اعطا خواهد شد.
متقاضیان شرکت در این کارگاه آموزشی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، از طریق شماره تلفن های زیر با آکادمی صادرات ایران در ارتباط باشید:
+۹۸۲۱۸۸۵۷۵۳۹۶
+۹۸۲۱۸۸۵۶۱۴۳۶

 

Certification Course Marketing & sales Manager

(SHB)

Roadmap to Successful Business Development with Focus on international Markets

How to do business in volatile markets? What are the organizational challenges to operate internationally? How build up stustainable co-operations with business partners in asia and in Europe? These and other questions for successful business development are discussed in the workshop with German experts from steinbeis university berlin.

On the basis of best practice cases, participants will receive a specific and practical insight for planning, implementation and evaluation of international market entry.

About us

Steinbeis University Berlin| SGIT Steinbeis Institute Tubingen and Export-Akademei Baden Wurttemberg are conducting international leadership programs since 1989. Further companies are supoted to enter European and Asian and other international markets.

Consequently, profound experience axists in market research studies and successful switching of companies from asia, Russia, South America and Africa with companies in western Europe ( joint ventures, sales representative office , business activities, etc.)

Over the olast 20 years more than 2000 top-managers from all over the world were trained by the organizers of this workshop.