دوره های آموزشی

۱) صادرات و منبع یابی جهانی: Carsten Thies

وقتی که یک کمپانی محصولات صادراتی را معلوم می‌کند، هنوز عوامل دیگر را باید در نظر بگیرد، از قبیل اینها: o کمپانی چه سودی را از صادر کردن می‌خواهد؟ o آیا دارد هماهنگ با دیگر اهداف کمپانی صادر می‌کند؟ o چه درخواستهایی روی صادرات از مدیریت، منابع‌کلیدی و کارمندان کمپانی، ظرفیت تولیدی و سرمایه‌گذاری خواهد بود و این درخواستها چطور پاسخ داده خواهند شد؟ o آیا سودهای قابل‌انتظار از ارزش قیمتها هستند یا بهتر بود منابع کمپانی برای توسعه کار داخلی جدید به کار رود؟

 

۲) اصول مذاکره و مدیریت تمایزات بین فرهنگی : Katharina Ruhnke

طبیعت مذاکره، هنر رسیدن به تفاهمی عمومی از طریق چانه زدن بر سر نکات اساسی توافق از قبیل نحوه تحویل، مشخصات، قیمتها و شرایط می باشد. از آنجائیکه بین این عناصر با عناصر دیگر روابط بسیاری وجود دارد، مذاکره هنری است مشکل که نیازمند تمرین، داوری، کاردانی و قضاوت صحیح است. مذاکره کننده موثر، باید یک خریدار واقعی باشد و از احتمالات معامله با فروشنده آگاهی داشته باشد. یک مذاکره کننده تنها از طریق آشنائی و اطلاع از قدرت نسبی چانه زنی می تواند بداند چه موقع باید محکم باشد و یا احتمالاً چه زمانی باید در قیمتها و شرایط امتیازاتی اعطا کند. در مذاکرات بین المللی، دریافت درست از رفتارها و موضوعات مطرح شده از طرف شرکت یا بازرگان خارجی می تواند نقش موثری در پیگیری نتابج مذاکرات ایفا نموده و در نهایت منجر به موفقیت بالاتری در مذاکرات گردد. نباید فراموش گردد که اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد . برای یک صادرات موفق باید این تمایزات فرهنگی را درنظر گرفت .

 

۳) توسعه تجارت و استراتژی بازاریابی صادرات : Prof .Dr. Bertram Lohmuller

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد .

. بهبودی تکنولوژی ارتباطی را قادر می‌سازد مشتری با تدارک‌دهنده‌های بیشتر در سالهای اخیر هنگام دریافت اطلاعات بیشتر ارتباط داشته باشد و ارتباطات ارزان‌تر از ۲۰ سال پیش که در آن موقع هزینه زیادی بود. این به شفافیت بیشتر منتهی می‌شود. فروشنده در وظیفه اش بلادرنگ از درخواست پیروی می‌کند و همه را ارائه می‌دهد و معامله را به تفصیل تشریح می‌کند. صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

 

۴) حقوق بین الملل و طراحی قراردادهای بین المللی : Babak Tabeshian

عواملی چون تورم ،نوسانات سریع در نرخ تبدیل ارز و احتمال افزایش قیمت یا کمیاب شدن ناگهانی کالا و مواد اولیه باعث ایجاد مشکلاتی در راه مذاکره وانعقاد قراردادهای دراز مدت خدمات یا تولید می شوند .به عبارت دیگر، قراردادی که در ابتدا اهداف وانتظارات طرفین را برآورده می سازد ممکن است بعدها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی موجب کاهش ویا حتی از بین رفتن سود مورد انتظار یکی ازطرفین شود وبنابراین برای او هیچ حاصلی جز مسئولیت به بار نیاورد. لذا در این مواقع یک قرارداد موفق و حرفه ای می تواند ارزش خود را نشان دهد .

۵) بازدید و کارگاه عملی در گمرک جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با قوانبن و مقررات داخلی صادرات

آشنایی با بیمه ها و ضمانت های صادراتی و بازدید از صندوق ضمانت صادرات

 

۶) کارگاه صادرات کاربردی با استفاده از تجارب ناب صادرکنندگان موفق

بازدید و کارگاه آموزشی بانک توسعه صادرات

آشنایی با حمل و نقل بین المللی و بازدید از شرکت حمل و نقل بین المللی

 

۷) بازدید و کارگاه عملی در آکادمی صادرات المان

 

مدارک ارائه شده

 مدرک “بازاریابی و مدیریت فروش جهانی” از دانشگاه اشتاین بایس برلین(SHB)

 

 

برنامه های on – line

اموزش و یادگیری برای کسانی که امکان حضور در دوره های اموزشی را نداشته و از طرفی نیز مشتاق و نیازمند این اموزش ها هستند .