دانشگاه اشتاین بایس

Steinbeis university berlin

دانشگاه اشتاین بایس به عنوان موفق ترین مجری برگزاری دوره های مشاوره تجارت و مدیریت، خدمات گسترده ای را در زمینه مدیریت، بازاریابی، توزیع و توسعه، تکنیک ها و سیستم های افزایش پتانسیل تجاری شرکت ها ارائه می دهد.

پژوهش، مطالعه و شناخت رقابت موجود در مسائل اقتصادی با  تمرکز بر تجارت بازار محور، تکیه بر دانش تخصصی ، انتقال  تکنولوژی روز دنیا ، تربیت متخصصین بازار تجارت و توسعه کسب و کار و …این دانشگاه را به یکی از کارآمد ترین مرکز علمی_تجاری جهان تبدیل کرده است.

دانشگاه اشتاین بایس برلین SHB) ( با همکاری آکادمی ملی صادرات آلمان   (EA)به عنوان منابع تامین نیروی متخصص و آموزش مدیران صادراتی نقش چشمگیری در توسعه علم مدیریت صادرات و تاثیرگذاری در اقتصاد تجاری آلمان داشته اند.