توسعه تجارت و استراتژی بازاریابی صادرات

باتوجه به نیاز روز افزون جامعه جهانی به گسترش تجارت و چرخه بازاریابی، تمامی کشورها امروزه در تلاش هستند تا با ارتقای دانش تجاری خود سهم بیشتری در بازارهای جهانی را متعلق به خود کنند. اگر به دنبال این هستیم که تجارت خود را گسترش دهیم و توجه بازارهای جهانی را به کالا و خدمات خود معطوف کنیم، اگر به دنبال این هستیم که مشتریان وفاداری برای کالا و خدمات خود بیابیم، اگر می  خواهیم عملکرد تجاری خود را بهبود ببخشیم، هزینه ها را تاحداقل کاهش دهیم، ریسک های تجاری را حتی الامکان از زمینه کسب و کار خود دور کنیم؛ دانستن و تسلط بر استراژی ها و اصول صادراتی گام اول ست ، باید زبان بازارهای تجارت جهانی را یادگرفت و با روش های تخصصی و حرفه ای در این زمینه گام برداشت.  آکادمی صادرات ایران در تلاش است که با برگزاری دوره های تخصصی تربیت مدیران صادراتی با شما در توسعه تجارت و گسترش مرزهای صادراتی سهیم باشد .

اولین دوره از مجموعه دوره های تربیت مدیران صادراتی در ابانماه ۹۵ در هتل اسپیناس پالاس تهران و با حضور رییس اکادمی صادرات المان، Prof. Dr. Bertram Lohmüller، برگزار گردید .

محتوای کلی این دوره : “توسعه تجارت و استراتژی بازاریابی صادرات” 

سرفصل های دوره :

  1. مقدمه
  2. جهانی سازی
  3. طراحی بازار
  4. راهبرد بازاریابی جهانی
  5. راهبرد ورود به بازار
  6. انتخاب شرکای توزیع
  7. چرخه بازاریابی
  8. نرخ گذاری بهینه و برتری