کارگاه آموزشی طراحی و تنظیم قراردادهای بین المللی

کارگاه آمورشی طراحی و تنظیم قراردادهای بین المللی

کارگاه آموزشی طراحی و تنظیم قراردادهای بین المللی

کارگاه آموزشی طراحی و تنظیم قراردادهای بین المللی با تدریس بابک تابشیان عضو کانون وکلای دادگستری آلمان در تاریخ ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ اسفندماه ۹۵ در دفتر آکادمی صادرات ایران برگزار شد.

 در این کارگاه آموزشی چگونگی طراحی و تنظیم قراردادهای بین المللی ، نکات حقوقی و باید ها و نباید های قراردادهای موفق بین المللی مطرح گردید.

اشتراک گذاری این نوشته