برای سازمان ها

تخصص در صادرات مزیت رقابتی شما خواهد بود

دوره تخصصی تربیت مدیر صادرات

با مدرک “بازاریابی و مدیریت فروش جهانی” از دانشگاه اشتاین بایس برلین(SHB)

دوره تخصصی شش ماهه مدیریت صادرات با تدریس آکادمی ملی صادرات آلمان)   ( EAو با استانداردهای دانشگاه اشتاین بایس (SHB)برلین در تهران برگزار می شود. در کنار برگزاری ۶ دوره آموزشی، یک دوره کاربردی به منظور بازدید از کمپانی های موفق کشور آلمان در نظر گرفته شده است تا مدیران کشورمان با شرکت های موفق بین المللی از نزدیک آشنا شوند و مطالب آموخته شده را به صورت کاربردی مشاهده کنند.

آنچه که مد نظر ماست تربیت مدیران و متخصصان در حوزه صادراتی ست . در واقع در صدد هستیم که اهداف توسعه خارجی را شناسایی کنیم . هدف ما این است که شرکت ها و موسسات را هدایت کنیم و مطمئن شویم که محتوای آموزشی براساس جدیدترین علوم تجارتی و هم چنین بصورت پروژه محور صورت می گیرد. کیفیت بالاتر در همه زمینه ها مد نظر ماست.  .

  • برنامه های تربیت مدیران

جهت افزایش توانایی های مدیران اجرایی شرکت ها برای سوق دادن شرکت به سمت اهداف استراتژیک و چالش برانگیز

  • برنامه های انتقال تجارت

با حمایت و کمک اکادمی صادرات ایران دروازه های تجارت خود را گسترش دهید

  • خدمات آموزشی و توسعه محور

خدمات مشاوره ای برای شرکت دادن دانشگاه ها و شخصی سازی خدمات مربوط به مدیران