آکادمی ملی صادرات آلمان

آکادمی ملی صادرات آلمان در سال ۱۹۸۴ با هدف ارائه آموزش عملی مرتبط با علوم و برنامه های آموزشی در زمینه کسب و کار صادرات، مدیریت پروژه نوآوری و توسعه شرکت های صنعتی در ایالت بادن ووتمبرگ تاسیس شد. در طی ۳۲ سال گذشته در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و آفریقا و … هزاران نفر از مدیران برجسته حوزه صادرات و سرمایه گذاری با گذراندن دوره های آموزشی آکادمی صادرات توانسته اند پتانسیل تجاری و توسعه محوری شرکت هایشان را ارتقا دهند. دانشگاه اشتاین بایس برلین(SHB) با همکاری آکادمی ملی صادرات آلمان به عنوان منبع نیروی متخصص و آموزش مدیران صادراتی نقش چشمگیری در توسعه علم مدیریت صادرات و تاثیرگذاری در اقتصاد تجاری آلمان داشته اند. آکادمی ملی صادرات آلمان با حضور در شبکه گسترده ای از ارتباط علمی و آموزشی، دوره های کاربردی و آموزش فنون صادرات، تجارت کسب و کار نوآور را   در سراسر جهان از جمله دانشگاه میشیگان شرقی(EMU)، آکادمی بین المللی تجارت سوییس(SSIB)، آکادمی تجارت مسکو(MBS)، دانشگاه کرنفیلد انگلستان(Cranfield University) و … برگزار می کند.

آکادمی ملی صادرات آلمان