آلمان اقتصاد اول اروپا

آکادمی صادرات ایران

آلمان اقتصاد اول اروپا

تولید ناخالص داخلی آلمان، صاحب برترین اقتصاد در حوزه پولی یورو در سال ۲۰۱۶ به رشدی بالاتر از پیش بینی ها رسیده است.

به گزارش یورو نیوز ، سیر تحول رشد اقتصادی آلمان نشان می دهد در سال ۲۰۱۱ این رشد به رقم بالای ۳.۶ درصدی رسیده، اما پس از آن اقتصاد این کشور دچار افتی نسبی شده است. از سال ۲۰۱۴ آهنگ رشد اقتصادی آلمان روندی صعودی به گرفته و از ۱.۶ درصد در این سال به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

افزایش ۲ درصدی میزان مصرف داخلی در سال ۲۰۱۶ یکی از عوامل شتاب گیری آهنگ رشد اقتصادی آلمان معرفی شده است.

بالارفتن مخارج بخش دولتی تا رقم ۴.۲ درصد عامل دیگر محرکه اقتصادی گزارش شده است. ورود شمار زیادی از پناهجویان به آلمان در سال ۲۰۱۶ افزایش مخارج دولتی را درپی داشته است.

رشد این شاخصها تا حدودی افت فعالیت بخش صادرات این کشور که همواره نقش مهمی در رشد اقتصاد داشته را جبران کرده است.

براساس آمار وزارت دارایی آلمان رشد بالای اقتصاد و پایین بودن حجم استقراض دولتی موجب شده تراز تجاری این کشور در سال ۲۰۱۶ به رقم ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو برسد. دولت آلمان برای سومین سال پیاپی حجم استقراض خود را افزایش نداده است.

اشتراک گذاری این نوشته